Europejskie poziomy biegłości językowej - język angielski i język niemiecki

Poziomy CERF

Poziomy znajomości języka

Poziomy znajomości języka angielskiego

Poziomy znajomości języka niemieckiego