Początek Niesamowitej Odysei Umysłu

Kurs rozwoju inteligencji wielorakich

dla uczniów klas 1 i 2

Na czym to polega?

Nauka sprawności czytania, stymulowanie harmonijnego rozwoju wszystkich obszarów i poziomów inteligencji wielorakiej, umiejętności uczenia się i poczucia kompetencji i pewności siebie dla dzieci z klas 1 i 2

Jest to program specjalnie skonstruowany dla dzieci klas 1 i 2, które rozpoczynają edukację. To doskonały czas, na bezpieczne wprowadzenie dzieci w świat wiedzy i nauki, pokazania, że nauka może być wspaniałą przygodą; otwarcie dziecka na ciekawą wiedzę, robienie eksperymentów i pierwszych doświadczeń naukowych; rozwijanie umiejętności czytania i uczenia się; wzmacnianie poczucia własnej wartości poprzez odkrywanie indywidualnych i niepowtarzalnych uzdolnień dziecka, ponieważ to wszystko ułatwi nie tylko funkcjonowanie w szkole, ale i położy podwaliny pod dobry start w przyszłość.

Program Początek Niesamowitej Odysei Umysłu

Budzi pasję poznawczą

i oswaja ze szkołą

Rozwija wszechstronne uzdolnienia

nie tylko matematyczno – logiczne i językowe

Zaciekawia światem

w sposób przyjazny mózgowi małego dziecka

Elementy kursu

Nauka czytania

Nauka czytania metodą globalną i sylabową poprzez zabawę, która jako naturalna potrzeba i aktywność dziecka, stanowi najlepsze środowisko do opanowania tej skomplikowanej umiejętności. Gry, zabawy i emocjonujące dyskusje to podstawa naszych zajęć. Dzięki zastosowanym metodom dziecko w sposób naturalny i niewymuszony osiąga biegłość czytania ze zrozumieniem i dzięki temu budzi się w nim pasja czytelnicza. To niezwykle ważne, ponieważ dzieci sprawnie czytające, zazwyczaj odnoszą większe sukcesy w szkole. Przecież czytanie, to nie tylko lektury i język polski, ale i zadania z treścią na matematyce, fizyce, chemii….kto nie rozumie treści tych zadań, nie będzie potrafił ich rozwiązać, nawet jeśli potrafi dobrze liczyć. Czytanie rozwija pamięć, koncentrację, wyobraźnię, poszerza wiedzę ogólną i wzbogaca zasób słownictwa, a także wspiera przyswajanie zasad ortograficznych. Nasi kursanci wyrastają na małych pasjonatów czytelnictwa.

Fitness mózgu

Fitness mózgu – na naszych zajęciach dbamy o to, aby mózgi naszych kursantów, dzięki odpowiednio dobranym zadaniom, wytwarzały nowe połączenia między neuronami. To dlatego od czasu do czasu zamiast rąk używamy stóp albo poznajemy nowe zapachy, które wspomagają zapamiętywanie.

Trening pamięci i koncentracji uwagi

Trening pamięci i koncentracji uwagi: kto nie ma umiejętności koncentrowania uwagi, ten niczego się nie nauczy. A że z tym coraz bardziej krucho, nie tylko wśród dzieci, potrzeba szczególnej troski, aby nauczyć najmłodszych skupiania się na wykonywanym zadaniu i kierowania uwagi na to, co najistotniejsze. Uwaga jest nieodzowna, ale może stwarzać problemy jeśli zostanie błędnie skierowana – wtedy proces nauki utknie w martwym punkcie. Największy talent w pedagogice to ciągłe przykuwanie i nakierowywanie uwagi dzieci, tak aby odpowiednio je prowadzić. W ten talent wyposażeni są wszyscy trenerzy Odysei Umysłu.

Rozwijanie inteligencji wielorakiej

Rozwijanie inteligencji wielorakiej. Każde dziecko jest mądre – niebywale mądre. Każde wyposażone jest w niepowtarzalny wachlarz zdolności. Unikalny tak samo, jak linie papilarne. W tradycyjnej szkole, bardzo często nagradzane i doceniane są dzieci u których dominują uzdolnienie językowe albo matematyczne. Wszystkie inne giną w ich cieniu, tracąc poczucie własnej wartości. Tak być nie może. Poza inteligencją lingwistyczną i matematyczno – logiczną, mamy jeszcze: inteligencję przyrodniczą, muzyczną, cielesno - kinetyczną, przestrzenną, interpersonalną i intrapersonalną. Naszą misją jest stymulowanie harmonijnego rozwoju każdej z nich, po to aby każde dziecko czuło się kompetentne i miało poczucie własnej wartości, dzięki temu wyrośnie na człowieka świadomego siebie i gotowego na odnoszenie sukcesów.

Dlaczego warto?

Początek szkoły podstawowej to niezwykle ważny moment w życiu małego człowieka. Od niego zależy bardzo wiele. On ukształtuje jego podejście do nauki i wpłynie na rozwój bądź zanik pasji poznawczej. To także czas, który kształtować będzie poczucie kompetencji i własnej wartości, kładąc podwaliny nie tylko pod dalszą edukację, ale także dorosłe życie.

Dzięki udziałowi w kursie Twoje dziecko:

Szczegóły kursu:

Początek szkoły podstawowej to niezwykle ważny moment w życiu małego człowieka. Od niego zależy bardzo wiele. On ukształtuje jego podejście do nauki i wpłynie na rozwój bądź zanik pasji poznawczej. To także czas, który kształtować będzie poczucie kompetencji i własnej wartości, kładąc podwaliny nie tylko pod dalszą edukację, ale także dorosłe życie.

60 spotkań

2 razy w tygodniu po 45 minut: w poszanowaniu dla dziecięcych możliwości skupiania uwagi oraz po to, aby uniknąć zjawiska nadmiaru bodźców

Warsztaty dla rodziców

Nasze kursu skupiają się nie tylko na wspieraniu dzieci. Naszym marzeniem jest budowanie społeczności rodziców świadomie zaangażowanych w rozwój dzieci, dlatego więc systematycznie organizujemy warsztaty dla rodziców

Informacje o postępach

Każdy rodzic otrzymuje od trenera systematyczne informacje na temat postępów dziecka a raz w tygodniu smsa lub maila z informacją o tym, co wydarzyło się na zajęciach