Droga do sukcesu

Egzaminy

Przygotowujemy do:

Egzamin ósmoklasisty

Niemało jest zapytań od Rodziców, czy możemy pomóc dzieciom z materiałem szkolnym. Tak, pomagamy, wplatając w nasz tok lekcyjny elementy materiału szkolnego, ponieważ zależy nam na całościowym rozwoju naszych Kursantów. Robimy to jednak w ten sposób, aby od razu poćwiczyć ten materiał w konwersacji.

Egzamin maturalny​

Egzamin maturalny to następny ważny egzamin, do którego przygotowujemy już od pierwszej klasy szkoły średniej. Nasi kursanci są przygotowani całościowo do egzaminu, a równocześnie rozwijamy umiejętność porozumiewania się w języku obcym, tak, aby po szkole poziom znajomości języka był na tyle wysoki, by pozawalał na sprawną komunikację za granicą.

Egzaminy Cambridge​

Egzaminy otwierają drogę do zdobycia lepszej pracy, poszerzenia kontaktów oraz sprawdzenia swojej wiedzy językowej.